Digitális Témahét 2019

Rendezvények

Iskolánkban immár negyedik évben rendezzük meg a Digitális Témahét projektet. Az idei témahetünk (április 8-12-ig) címe: Robotok az iskolában.

Ennek közvetlen előzménye, hogy nemrég a robotika tanítását segítendő 4 különböző képességű programozható robotot kaptunk. A robotok kapcsán az automatizálás, virtuális robotok, mesterséges intelligencia világa vált témahetünk központi gondolatává.

A hét során 5 tantárgy heti óráját kapcsoltuk össze 3 évfolyamon. Matematikából a számolás automatizálásának története, magyarból az online nyelvi robotok, rajz órán a robotok és az iskola kapcsolata, ének órán a zeneszerzés digitalizálása volt az óra témája. Informatikaórán az Alapítványtól kapott robotok programozását tanultuk.

Összességében a Digitális Témahét tanároknak és diákoknak egyaránt jó alkalom volt arra, hogy foglalkozzanak a robotika és a digitalizálás iskolai lehetőségeivel, a közeli és távolabbi jövő szempontjából is.

Részletes, hivatalos beszámolónk elérhető az informatikatanulás honlapján:

http://dplatform.hu/ujlak/ujlakdth