Tájékoztató - A leendő első osztályosok iskolaválasztásának igényfelméréséről

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A beiratkozás előtt a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest X. kerületi és Budapest XVII. kerületi általános iskolákban az iskolaválasztásról igényfelmérést tartunk a leendő első osztályos gyermekek szülei, gondviselői körében. Ha gyermekük számára a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolát szeretnének választani, akkor az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványt kitöltve a megjelölt intézményhez – az iskola honlapján megadott módon – elektronikus úton, vagy papír alapon küldhető be. Papír alapon kizárólag

az alábbi időpontban lehet benyújtani:

 

2024. március 6. (szerda) - 2024. március 8. (péntek) - 7:30 óra - 17:30 óra

 

Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba az iskola emelt szintű/többlet óraszámú vagy az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát. Az iskola a gyermeket előjegyzésbe veszi. Az igényfelmérő formanyomtatvány 2024. február 5-től tölthető le az iskolák honlapjáról.

Az igényfelmérő lap kitöltése és benyújtása önkéntesen történik. Az adatszolgáltatás és -kezelés célhoz kötött, az általános iskolai beiratkozás előkészítését segíti. A személyes adatokat az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A 2024/2025. tanév első évfolyamára a jelentkezés az e-Kréta rendszerben online

adatfeltöltéssel és ezt követően személyes megjelenéssel történik a beiratkozás

időpontjában.

 

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18 – április 19.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában –írásban közli a szülővel, gondviselővel. Az iskolába felvett gyermekek osztályba valóbeosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az igazgató dönt. Az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a lakcím szerinti körzetes iskolát az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján találják.

Budapest, 2024. február 5.

 

dr. Hicz János

tankerületi igazgató

 

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató - A leendő első osztályosok iskolaválasztásának igényfelméréséről

Igényfelmérő lap

Az Újlak körzethatárai

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák bemutatkozása

A XVII. kerületi általános iskolák felvételi körzetlistája

 

A kitöltött és szülő által aláírt igényfelmérő lapot szkennelve vagy fotózva kérjük juttassák el az elojelentkezes@ujlak.com e-mail címre legkésőbb 2024.03.08-ig, vagy a fent szereplő jelentkezési időpontban a iskola portáján adhatják le jelentkezési lapjaikat!