Gyermekétkeztetés - 2024 / 2025

KÖZÉTKEZTETÉS

Gyermekétkeztetési tudnivalók a 2024/2025

Óvodát kezdő gyermekek szüleinek figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a közétkeztetés igénybevételéhez az alábbi nyomtatványt szükséges kitölteniük legkésőbb 2024. június 30. napjáig.

 • adatkezelési nyilatkozat,
 • 5. sz. melléklet, 6 sz. melléklet (csak abban az esetben, ha valamilyen kedvezményt (jövedelem alapú, nagycsaládos, tartósbeteg, stb.)) igénybe kívánnak venni.

Az adatkezelési nyilatkozatot az óvoda részére visszajuttatni szíveskedjenek. A regisztrációt követően e-mailben fognak kapni egy regisztrációs kódot. A mellékleteket, valamint egyéb dokumentumokat az e-Menzába történő regisztrációt követően tudják feltölteni.

Az első osztályos gyermekek esetében, szintén 2024. június 30. napjáig szükséges az alábbi nyomtatványokat kitölteniük.

 • adatkezelési nyilatkozat,
 • 8. sz. melléklet (csak abban az esetben, ha valamilyen kedvezményt (nagycsaládos, tartósbeteg, stb.)) igénybe kívánnak venni.

Az adatkezelési nyilatkozatot az etkeztetes@rakosmente.hu e-mail címre kérjük kitöltve visszaküldeni. Ezt követően e-mailben fognak kapni egy regisztrációs kódot. A 8. sz. mellékletet, valamint egyéb dokumentumokat az e-Menzába történő regisztrációt követően tudják feltölteni.

Az 5. osztályba lépő gyermekek esetében kötelezővé válik a plasztik menzakártya használata, melyet a Polgármesteri Hivatalban 2024. augusztus 26-tól szeptember 6. napjáig lehet átvenni. Adatkezelési nyilatkozatot nem kell kitölteni.

Kitöltendő nyomtatvány:

 • 8. sz. melléklet (csak abban az esetben, ha valamilyen kedvezményt (nagycsaládos, tartósbeteg, stb.) igénybe kívánnak venni és korábban még nem töltötték ki, illetve az adatokban változás történt.

A többi gyermek esetében, akik már szerepelnek az E-menza rendszerben (2., 3., 4., 6., 7., 8. osztályosok), de továbbra is igénybe szeretnének venni kedvezményt, a kitöltendő nyomtatvány:

 • 8. sz. melléklet (csak abban az esetben, ha korábban még nem töltötték ki, illetve az adatokban változás történt).

Ezen gyermekeknél adatkezelési nyilatkozatot nem kell kitölteni!

A kitöltött adatkezelési nyilatkozatokat az etkeztetes@rakosmente.hu oldalra várjuk! A kitöltött 8. sz. mellékletet a szokásos módon az E-menza felületére kérjük feltölteni!

2024. szeptember hónapra az étkezést legkésőbb 2024. augusztus 23. napjáig kell megrendelni.

A ballagó diákoknak a menzakártyát az iskola konyháján kötelező leadniuk az utolsó étkezési napon. Amennyiben ezt elmulasztják, leadhatják a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján ügyfélfogadási időben is.

Általános tudnivalók az étkeztetéssel és az e-Menza rendszerrel kapcsolatban

2022. november 1. napjától az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák):

Óvodások esetében: 638 Ft/nap (háromszori étkezés)

Iskolások esetében:

 • Alsó tagozat 792 Ft/nap (háromszori étkezés)
  • 446 Ft/nap (ebéd)
 • Felső tagozat 853 Ft/nap (háromszori étkezés)
  • 479 Ft/nap (ebéd)
  • Gimnázium 526 Ft/nap (ebéd)

Új gyermekek esetében az étkezés megrendeléséhez a „Nyilatkozat adatkezeléshez” elnevezésű nyomtatványt, e-mailen kérjük visszaküldeni az etkeztetes@rakosmente.hu e-mail címre.

Regisztráció az e-Menza felületére

Az e-Menza felülete a rakosmente.e-menza.hu oldalon érhető el. A regisztrációhoz e-mail cím, valamint jelszó megadása szükséges. Több gyermek esetében is elegendő egy alkalommal regisztrálni. Ezt követően kell bemásolni az e-mailben kapott egyszeri regisztrációs kódot. Gyermekenként egy kódot küldünk, ezt követően „+ gyermek hozzáadása” gombra kattintva hozzáadhatunk további gyermekeket is.

Menzakártya

Felsős diákok esetében az étkezés plasztik kártyával vehető igénybe. Melyet minden étkezéskor le kell húzni a konyhán elhelyezett terminálon. Az alsósoknál nincs egyén kártya, a csoportkártyát a pedagógus kezeli.

Az első kártya ingyenes, annak elvesztése/megrongálódása esetén a kártya pótlása bruttó 1270 Ft-ba kerül, melyet a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, pénztári nyitvatartási időben (hétfő: 13:00-17:30, szerda: 8:00-16:00 (ebédszünet 12:30-13:00), péntek: 8:00-11:00).

Kedvezményes és térítésmentes étkezés

Óvodások esetében:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (kedvezmény mértéke: 100%),
 • tartósan beteg vagy fogyatékos (kedvezmény mértéke: 100%),
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel (kedvezmény mértéke: 100%),
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek (kedvezmény mértéke: 100%),
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (kedvezmény mértéke: 100%),
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (kedvezmény mértéke: 100%).

Iskolások esetében:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (kedvezmény mértéke: 100%),
 • tartósan beteg vagy fogyatékos (kedvezmény mértéke: 50%),
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel (kedvezmény mértéke: 50%),
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (kedvezmény mértéke: 100%),
 • állami gondozott gyermek esetében (kedvezmény mértéke: 100%),
 • utógondozói ellátásban részesül (kedvezmény mértéke: 100%),
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek (kedvezmény mértéke: 50%),
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében (SNI) (kedvezmény mértéke: 50%).

Amennyiben gyermeke a fenti kedvezmény valamelyikére jogosult, a nyomtatványoknál található, óvoda esetben 6-os, illetve iskola esetében 8-as számú mellékletet, valamint az azt alátámasztó dokumentumokat az e-Menza felületén a „Kedvezmény igazolások” ÚJ gombra kattintva tölthetik fel.

Diétás étkezés

Amennyiben gyermeke allergiás, vagy diétásan étkezik, az orvosi javaslatot/igazolást az e-Menza felületén a „Kedvezmény igazolások” ÚJ gombra kattintva tölthetik fel. A dietetikus jóváhagyását követően beállításra kerül a diéta. Az igazolás érvényességi idejének lejáratát megelőzően a rendszer figyelmeztető e-mailt küld a szülőnek.

Étkezés megrendelése/lemondása

Az étkezést a szülőnek minden hónap 15. napjáig kell megrendelnie az e-Menza felületén. A megrendelést követően a program proforma számlát állít ki, melyet átutalással, illetve közvetlenül bankkártyával, Simple-pay alkalmazással egyenlíthetnek ki.

Az étkezés lemondását is az e-Menza felületén tehetik meg, a lemondani kívánt napot megelőző munkanapon 8:30 óráig. A hétfői napot így csak pénteken 8:30 óráig van lehetőség lemondani.

A lemondott napok jóváírásra kerülnek a következő hónapban.

A végleges lemondást, valamint az étkezés megszűnését az etkeztetes@rakosmente.hu e-mail címen jelezze, a menzakártyát az iskola konyháján vagy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján leadni szíveskedjen.

Ha a szülői felület nem működik, az etkeztetes@rakosmente.hu e-mail címen adhatják le megrendelésüket/lemondásukat.

Étkezési díjvisszatérítés

Ha a gyermek étkezése végleg megszűnik, a nyomtatványoknál található „díjvisszatérítés” nyomtatvány kitöltése után a fennmaradó összeget visszautaljuk a megadott bankszámlaszámra.

Fenti dokumentumok a https://rakosmente.hu/static-pages/kozetkeztetes oldalról letölthetőek.

Elérhetőségek:

 • E-mail: etkeztetes@rakosmente.hu
 • Telefon: + 36 1 253-3356, +36 1 253-3353

 

Rákosmente Önkormányzata