Címlap Iskolánk Munkaközösségek Mérés-Érték-Fejl.
Mérés-fejlesztés munkaközösség - 2015/2016 Nyomtatás E-mail
2015. december 17. csütörtök, 13:53

Munkaközösségünk az iskola életében speciális helyet foglal el, mivel nem szaktárgyi alapú.

A munkaközösség feladata kiemelten az Oktatási Hivatal által szervezett mérések – DIFER-mérés, Országos kompetencia mérés, Idegen nyelvi mérés, Célnyelvi mérés - előkészítése, lebonyolítása, után-követése. Az előző tanévben ez hálás feladatnak bizonyult, mivel iskolánk tanulói a mérések terén kiváló eredményeket értek el. A belső mérések tematikájának kialakítását a Pedagógiai munkaközösséggel együttműködve végezzük. Feladataink közé tartozik még az iskolai fejlesztőmunka különböző területeinek koordinálása, kapcsolattartás a közreműködő szakemberekkel.

A fejlesztő pedagógusok maximálisan arra törekszenek, hogy a hozzánk járó gyermekek a   számukra legjobb fejlesztésben részesüljenek. Óráikat az ő speciális igényüknek megfelelően, a szakértői véleményben leírt területek fejlesztésével állítják össze. A fejlődés üteme minden gyermeknél más, de általánosan elmondható, hogy munkájuk a nevelő-oktató tevékenység egyik fontos pillére.

Profilunk egy másik  területe az iskolapszichológus munkája . Feladatai többek között:

Egyéni és csoportos foglalkozások vezetése, segítségnyújtás váratlan, traumatikus esemény feldolgozásában.

 

A munkaközösség tagjai:

Giliczéné Komjáthy Andrea

Szilasi Györgyné

Gellai Illés – fejlesztő pedagógusok

Deák Réka – pszichológus

Dombi Tibor

Nagy Tünde

Rédeiné Bolla Ágnes

Vereczki Ildikó

 

Vereczki Ildikó

munkaközösség-vezető