Címlap Our School Teams Pedagógiai
pedagógiai munkaközösség-2015_2016 Print E-mail
Thursday, 10 December 2015 09:47
There are no translations available.

PEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG

Az iskolavezetés hosszú távú célkitűzési alapján új munkaközösséget hoztunk létre: a pedagógia munkaközösséget.

A pedagógiai munkaközösség tagjai lettek:

· az iskola egyéb munkaközösségének vezetői;

· csatlakozhatott bármelyik kolléga, aki kedvet és elhivatottságot érzett az iskola pedagógiai munkájának formáláshoz (a pedagógiai munkaközösség nyitott, foglalkozásain alkalomszerűen, témakörönként is részt vehet bármelyik pedagógus, véleményével, javaslataival segítheti a pedagógiai munkaközösség munkáját.)

A pedagógiai munkaközösség tagjai a 2015-2016-os tanévben:

1. Bodnár Imre

2. Braun Ildikó

3. Cseppentőné Vuk Katalin

4. Kővári Katalin

5. Kriska Judit

6. Rédainé Bolla Ágnes

7. Szőkéné Hegyi Katalin

8. Szőkéné Németh Noémi

9. Timár Tibor

10. Vajdáné Csányi Tünde

11. Vereczki Ildikó

Munkaközösség-vezető: Timár Tibor

Hosszú távú célkitűzések:

· Szervezetfejlesztéssel az iskola működésének hatékonyabbá tétele

· A köznevelés-fejlesztési stratégia alapján a tanulói készségek és képességek szintjének emelése

· A tanulói esélyteremtés és esélyegyenlőség elmélyítése

· A pedagógusok hazai és nemzetközi mérések iránti „érzékenyítése”

· a központi (országos) kompetenciamérés eredményeinek iskolai szintű javítása

· a tanulók központi felvételi eredményeinek javítása

· felkészülés az intézményi önértékelési rendszerre

Fő feladatok az idei tanévre:

I.

· Az előző tanév belső próbamérési eredményeinek elemzése

· Gyengeségek és erősségek megállapítása, az ezekből adódó feladatok meghatározása és végrehajtása

II.

· A belső mérés előkészítése, lebonyolítása és értékelése

· A szövegértés fejlesztése

· A logikus gondolkodás fejlesztése

III.

· Az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése

o pedagógiai megközelítés (életkori sajátosságok)

o az alsó és felső tagozat szakmai követelményrendszerének egyeztetése

o a két tagozatra jellemző módszertani sajátosságok egyeztetése

IV.

· A pedagógusok önértékelési rendszerének segítése

o felkészülés a szakértői és tanfelügyeleti látogatásokra, a külső ellenőrzésekre

o a szaktanácsadási rendszer igénybevételével a hiánypontok elemzése, javítása, egyéni fejlesztési tervek segítése

A munkaközösség működésének alapelvei:

· nyitottság

· problémafeltárás, problémaérzékenység

· kreativitás

· nézőpontok ütköztetése

· a munkaközösség által közösen kialakított és elfogadott szabályok betartása

A pedagógiai munkaközösség szoros együttműködésben dolgozik az iskola többi munkaközösségével, kiemelten a mérés-értékelés munkaközösséggel. (A mérés-értékelés munkaközösség a külső mérésekkel, a pedagógiai munkaközösség pedig a belső mérésekkel foglalkozik.)

Timár Tibor

munkaközösség-vezető