Címlap Our School Teams German Language Német munkaközösség
Német munkaközösség Print E-mail
Tuesday, 26 August 2008 11:46
There are no translations available.

Német Munkaközösségi Munkaterv2008/2009 -es tanév

 • Munkaközösség-vezető: Hegyeshalmi Henriett
 • Munkaközösség tagjai: Albertiné Nyíri Mária
 • Bóta Gáborné
 • Gáspárné Győrfi Anita
 • Gódor Istvánné
 • Gombásné Gyuricza Andrea
 • Hankovszki Mónika
 • Hermann Diána
 • Hibján Ágnes
 • Kiss Elemérné
 • Mészáros Zsuzsanna
 • Németh Zs Hedvig
 • Pánczél Mónika
 • Pekárné Németh Éva
 • Szauer Ildikó
 • Vanek Virág
 • Veréb Annamária
 • Zimány Boglárka
 • Ujváriné Faragó Márta
 • Mukk Eszter
 • Szőkéné Németh Noémi
 • Benczéné Nagy Gabriella
 • Roszkopf Anikó

 

Tankönyvek: A Nemzetiségi Tankönyvkiadó könyveit használjuk.


Matematika :

Csordás Mihály, Konfár László: Matematika 5 könyv + munkafüzet
Hajdu Sándor : Matematika 6 könyv
Matematika 7 könyv
Matematika 8 könyv


Német: Alsó tagozaton az Alle machen mit ! című könyvet és munkafüzetet  használjuk.

A 3.-4. évfolyamon a magyar környezetismeret tankönyv Nemzeti tankönyvkiadó könyvek német nyelvű kiadását használjuk.
Theresia Klinger : Deutsch für die 5. Klasse der Grundschule(Buch)
Berki –Takács- Á Tóth- Böröczki-H.Borda:Mach mit!5(Arbeitsbuch)
Theresia Klinger : Deutsch für die 6. Klasse der Grundschule (Buch)
Mária Péter – Faidt – Erzsébet Knipf: Mach mit!Arbeitsbuch für die 6. Klasse
Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 7 (Buch) Lesebuch
Ping-pong 3
Deutsch 8 (Buch)
Lesebuch
Ping Pong 3


Természetismeret:

Köves-Rugli-Rieder: Naturkunde für die 5. Klasse der Grundschule Buch, Arbeitsheft
Radnai Katalin:Erdkunde 5 Buch
Eva Rieder – Hartdégen: Naturkunde für die 6. Klasse der Grundschule Arbeitsheft
Geographie 7.-8. Klasse Buch, Arbeitsbuch
Népismeret: Volkskunde für den ungarndeutschen Unterricht der 5. und 6. Klasse Nemzeti Tk Kiadó
LdU:Geschichte und Gegenwart,Brauchtum und Sprache 7.-8.Klasse


Történelem:

Geschichte 5 (Horváth Péter)
Geschichte 6 (Balla Árpád)
Geschichte 7 (Helméczy Mátyás)
Geschichte 8 (Helméczy Mátyás)


A könyvek érdekes témákon és feladatokon keresztül mélyítik el a tanulók eddig megszerzett tudását. Segítséget nyújtanak a négy alapkészség tudatos fejlesztésében, a mindennapi élet társalgási témaköreinek, azok szókincsének megtanításában, gyakoroltatásában.


Versenyek:

Német vers és prózamondó, mesemondó valamint szépen olvasó versenyt tervezünk ebben az évben.

Helyi bemutatók. Értékelések, ellenőrzések:

 
Bemutatóórákat, óralátogatásokat tervezünk, ahol nagyon fontosnak tartjuk a pontos órakezdést, a németnyelvű óravezetést.
Ebben a tanévben is Junior nyelvvizsgára és alapfokú, középfokú nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat.

Iskolai programok szervezése:

Munkaközösségünk részt vesz különböző programok szervezésében, lebonyolításában: Márton nap, Tánctalálkozó, Vers és prózamondó, Nemzetiségi nap.

Kompetencia alapján oktatás bevezetésének tervezése:

 
Az idegen nyelv oktatásában kiemelkedő szerepet kap a kommunikációs beszédkészség valamint a nyelvi tudatosság fejlesztése, az idegen nyelvi kultúra megismertetése. Nagyon fontosnak tartjuk a tanulói aktivitás előtérbe helyezését. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia a különböző munkaformák (páros, csoportmunka, projektmunka) váltakozásának, az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezésének.

Céljaink:

 
A német nyelven történő mind hatékonyabb oktatást tűztük ki célul. Nagy gondot fordítunk a négy alapkészség tudatos fejlesztésére, a német nyelven történő olvasásra, szövegértésre, szókincsbővítésre, valamint a német nyelven történő kommunikációra és hallás utáni szövegértésre. Munkánk során igyekszünk a német nyelven folyó oktatást tanulóink számára könnyen elsajátíthatóvá tenni, illetve a hagyományápolást tovább folytatni.


 

A „Kéttannyelvű Iskoláért Egyesület” általános iskolai szekciója és a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola már ötödik alkalommal rendezte meg az országos német nyelvi vers- és prózamondó versenyt a két tanítási nyelvű és nemzetiségi általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára.

A versenyre 17 iskolából 57 tanuló jelentkezett.

Iskolánkat 4 tanuló képviselte, és a következő eredmények születtek:

5-6. évfolyam, vers kategória

Bomba Máté 6. d  VII.  helyezés Felkészítő tanár: Bata Heidi

5-6. évfolyam, próza kategória

Buhajla Lívia 6. d IV. helyezés Felkészítő tanár: Bata Heidi


7-8. évfolyam, vers kategória

Szijjártó Fruzsina 7. e VIII. helyezés Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Henriett


7-8. évfolyam, próza kategória

Szikszay Balázs 7. e III. helyezés Felkészítő tanár: Bata Heidi

Az eredményekhez gratulálunk!

Hegyeshalmi Henriett
német felsős munkaközösség-vezető