Címlap Department of German Nationality Kasper alapítvány
Kasper Alapítvány Print E-mail
Wednesday, 06 February 2019 17:54
There are no translations available.

A Kasper Alapítvány 2005-ben jött létre szülői kezdeményezésre, mely alapítvány az Újlak
Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola német
nemzetiségi tagozatát támogatja.
A Kasper Alapítvány a 2018-19-es tanévben a kuratóriumi tagok távozása után átalakításra
került. Az új kuratóriumi tagokat a bíróság 2019. szeptember 25-én jegyezte be.
Az új kuratóriumi tagok:
  1. Huszárné Simon Nikolett, szülő, az alapítvány elnöke
  2. Halász Ingrid, szülő
  3. Stark Péter, szülő
  4. Balla Klára, pedagógus
  5. Benczéné Nagy Gabriella, pedagógus

A Kasper Alapítvány a jövőben is a német nemzetiségi tagozat munkáját, a tagozatra járó
diákok német és nemzetiségi vonatkozású kirándulásait, a munkatervben meghatározott német
nemzetiségi programokat, versenyeket, nyelvvizsgákat stb., a sikeres tanuláshoz szükséges
eszközök vásárlását támogatja.

A Kasper Alapítánynak az alábbi módokon van bevétele:

  1. Az 1%-os támogatásából, mely támogatást az SZJA befizetésekor lehet megtenni. Adószám: 18187142-1-42
  2. A szülők által befizetett támogatásból. Számlaszám: 10103056-56631500-01000001
  3. Az óvodás iskolai előkészítőre érkező gyermekek szüleinek befizetéséből. Számlaszám: 10103056-56631500-01000001
  4. Az iskolai bál bevételéből. Számlaszám: 10103056-56631500-01000001
A német nemzetiségi tagozat programjaihoz, német nyelvű és német vonatkozású
osztályprogramokhoz, versenyekhez, stb. a támogatásokhoz a kérvényt az osztályfőnökök
adják le az alapítványnak.

A Kasper Alapítvány tevékenységéről, a támogatott programokról az iskola honlapján, a
német nemzetiségi tagozat fül alatt tájékoztatást adunk.
Személyes tájékoztatás az alapítvány vezetőjétől, Huszárné Simon Nikolettől kérhető.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it