Címlap
Elsős beiratkozás - 2021 Print E-mail
Sunday, 21 February 2021 00:00
There are no translations available.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében és Budapest XVII. kerületében működő általános iskolákban a beiratkozás előtt - TÁJÉKOZÓDÁSI CÉLLAL - előzetes jelentkezést tartunk.

Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik kizárólagosan a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolába szeretnének beiratkozni.

A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

2021. március 1-től (hétfő) 2021. március 3-ig (szerda)

7:30 órától 17:30 óráig

A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba egy-egy iskola emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya, illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy a szülők egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát.

A kitöltött igényfelmérő lapot aláírva a megjelölt intézményhez elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani.

Az igényfelmérő formanyomtatvány 2021. február 1-től az iskolák honlapjáról letölthető.

A jelentkezési lap kitöltése és benyújtása önkétesen történik.

Az adatszolgáltatás célhoz kötött az általános iskolai beiratkozás előkészítését, zökkenőmentes lebonyolítását szolgálja. A gyermekek és gondviselőik személyes adatait az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetlistát, a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját február végén találják meg az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján. A hirdetményt az általános iskolák a bejáratuknál is kifüggesztik.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó

tankerületi igazgató

 

 


 

Tisztelt Szülők!


Iskolánk az előjelentkezéshez külön elektronikus levelezési címet biztosít Önöknek: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kérjük az előjelentkezéssel kapcsolatos információkat, kérdéseket erre a címre juttassák el számunkra.


Üdvözlettel:


Az iskola vezetősége